تبلیغات
سید هاشم رضوی (فاران) - قوانین و مقررات عربستان درحج تمتع(1)
 
سید هاشم رضوی (فاران)
خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار
درباره وبلاگ


الحمدلله رب العالمین، الصلوة و السلام علی رسول الله و علی اله ال الله لاسیما بقیة الله

مدیر وبلاگ : سید هاشم رضوی
نویسندگان

 آشنایی با قوانین ومقررات عربستان سعودی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حج تمتع ـــــــــــ

قسمت اول

نظام سیاسی عربستان

نظام حاكم بركشورعربستان سعودی، پادشاهی موروثی است. این حاكمیت به عنوان دولت، براین كشور و از آن جمله دوشهرمهم مذهبی مكه ومدینه حكم رانده است.

دولت عربستان سعودی درطول سال های متمادی، امورحج وعمره را اداره كرده است. در موسم حج، پادشاهی عربستان سعودی تمام منابع مادی وانسانی خودرا بسیج می كند و وزارتخانه‌ها، ادارات ونهادهای مختلف حكومت، فعالیت خودرا دراین راستا هماهنگ می‌كنند. بیشتر آنها عبارت است از:

وزارت حج و اوقاف

 وزارت حج و اوقاف پادشاهی سعودی كه از واحدهای مختلف تشكیل شده است، بیشترین مسؤولیت رادر اداره‌ی امور مربوط به حج برعهده دارد. این واحدها به شرح زیراست:

1  ـ  واحد منی وعرفات                 

2  ـ  واحد مخصوص نظارت برخیام منی وعرفات

3  ـ  واحد پذیرش زائران ( هوایی، زمینی، دریائی )

4  ـ  واحد رسیدگی به شكایات

5  ـ  واحد امورگمشدگان

6  ـ  واحد اموراشیای‌گمشده وپیدا شده

7  ـ  واحد ارشاد وآموزش

8  ـ  واحد امورپزشكی، بهداشت ودرمان

9 ـ  اتحادیه‌ی حمل ونقل واتوبوس داران

10 ـ  واحد امورمساجد واماكن مقدسه

11 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج تركیه، اورپا وآمریكا

12 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج دولت های عربی

13 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج جنوب شرق آسیا

14 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج كشورهای افریقایی غیرعربی

15 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج كشورهای جنوب آسیا

16 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران

17 ـ  مؤسسه ادلاّء موحد درمدینه‌ی منوره

18 ـ  دفتر امورآب زمزم

نهادهای فعال درامور حج و زیارت

درعربستان سعودی، وزارت كشورمسؤولیت امنیت عمومی، دفاع المدنی (آتش نشانی)و... را بر عهده دارد. هنگام حج تمتع و ماه‌هایی كه عملیات سفرعمره جریان دارد، وزارتخانه‌ها، ادارات ونهادهای مختلفی با تمام توان تلاش می‌كنند. آن ها عبارتند از:   

1 ـ  وزارت بهداری

2 ـ  جمعیت هلال احمر

3 ـ  وزارت راه

4 ـ  وزارت دفاع و هوانوردی

5 ـ وزارت پست و تلگراف وتلفن

6 ـ  وزارت اطلاعات (فرهنگ، آموزش وتبلیغات)

7 ـ  مدیریت امورحرمین شریفین

8 ـ  وزارت بازرگانی (تأمین نیازمندی ها)

9 ـ  شهرداری مكه

10 ـ  شهرداری مدینه

11 ـ  سازمان پیشاهنگی

12 ـ  سازمان آب و فاضلاب

13 ـ  امورقربانگاهها

14 ـ  مركز تحقیقات حج

15 ـ گاردملی ( واحدهای بهداشت ودرمان، مذهبی، تبلیغی وفرهنگی، كنترل ترافیك و. . .)

روادید(ویـزا)

معمولاً چنین است كه بین وزارت امورخارجه‌ی عربستان سعودی و دولت ها توافق می شود كه روادید یا ویزا‌ی حج، عمره، كار وسیاحتی چكونه و با چه شرایطی برای متقاضیان صادر شود.

سفارت عربستان سعودی درایران موظف شده است كه ویزای حج تمتع را فقط از طریق سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و برابر سهمیه‌ای كه در كنفرانس سران كشورهای اسلامی به تصویب رسید، واگذار نماید. این سهمیه برای تمام كشورها یك هزارم جمعیت آنهاست.

هنگام اخذ ویزا ازسفارتخانه های سعودی درسایركشورها، متقاضی باید دوچك برای خدمات حمل ونقل ونیز برای خدمات عمومی ومیدانی بپردازد. اگر زائری قصدسفربه مدینه نداشته باشد وجه مربوط به حمل ونقل مدینه را نمی پردازد. اگرفردنتواند به علت عدم وجود امكانات چك های لازم را بپردازد، بایدهنگام ورود به كشورعربستان مبالغ معین را نقداً به نمایندگان آژانس های متحد ( الوكلاء الموحد ) بپردازد. آخرین روز قبول ویزا درسفارتخانه‌های دولت سعودی درهركشور؛ 25 ذی القعده می باشد.

درایران امور مربوط به اخذ ویزای حج تمتع وپرداخت هزینه های لازم توسط سازمان حج وزیارت انجام می شود. امور مربوط به دریافت روادید عمره نیز توسط شركت های عامل كه ازسوی حج و زیارت مجری عملیات عمره می‌شوند، پیگیری می‌شود. بنا براین سفارت عربستان سعودی درایران به تقاضاهای متفرقه وخارج از این توافقات پاسخ نمی‌دهد.

آخرین روزاعتبار ویزای زائران وبازگشت آنان به كشورهایشان ازآخرذی الحجه تادهم محرم سال بعد می باشد. ولی زائرانی كه باكشتی سفر می‌كنندتاآخرمحرم مجازندكه درعربستان نمانند.

درهفدمین اجلاس وزرای امورخارجه‌ی كشورهای عضوكنفرانس اسلامی، مصوب شدكه برای هركشوراسلامی سهمیه‌ای برای شركت درمراسم حج تعیین شود. این سهمیه یك هزارم جمعیت هركشور می باشد. بنابراین ازآنجاكه جمعیت ایران طبق آمار رسمی75 میلیون نفر می باشدسهمیه ی حجاج ایران فقط 75هزارنفرتعیین شده است. 

البته عربستان سعودی باتوجه به روابط حاكم بین دوكشور و میزان سهمیه و تعداد زائران كشورهای اسلام ، تا سال 1390 باافزایش سهمیه ی حجاج ایران تاکمی بیش یکصدهزار نفرموافقت كرده است.

سفارتخانه های عربستان سعودی ویزاهای مختلفی صادرمی‌كنند. ویزای حج، عمره، سیاحتی، كار، اقامه ازآن جمله است. اگرفردی یكی ازاین ویزاها را دریافت نماید، می تواند درهمان حد اقدام كند، بنابراین زائری كه ویزای عمره دارد، فقط درموسم عمره ودرمدّت اعتبار ویزا می تواند درعربستان بماند.

همچنین ویزای حج فقط برای زمان حج معتبراست. كسی كه ویزای كاردریافت داشته می تواند در شهرهای عربستان مشغول كارشود. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، سفارت عربستان برای ایرانیان جز ویزای حج وعمره اقدام نكرده ودرروابط وتوافقات دولتی هنوز مصوبه‌ای درخصوص صدور ویزای كاریا اقامت درعربستان صورت نگرفته است.

زمان ورود وخروج زائر

 1. آخرین روز برای ورود زائران به عربستان سعودی از راه های زمینی؛ آخر ماه ذی القعده است.
 2. آخرین روز برای ورود زائران به عربستان سعودی از راه های هوایی ودریایی4 ذی الحجه است.
 3. آخرین روز برای ورود به مدینه از طریق هوایی، روز آخرذی القعده است.
 4. آخرین روز خروج از جده به سوی مدینه با خودرو، روز 26 ذی القعده می باشد.
 5. آخرین روز خروج از جده به سوی به سوی مكه با خودرو، روز 5 ذی الحجه است.
 6. آخرین روز خروج از مدینه باهواپیما روز 6 ذی الحجه است.

فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیز

فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیز در50 كیلومتری جده، درزمینی به وسعت 150 هكتار بنا شده است. شیوه‌ی معماری سقف این بنا شبیه چادراست. تعداد این چادرها 130عدد می باشد.

این فرودگاه درسال 1360هجری شمشی (1402 قمری  ـ 1981میلادی) افتتاح شد ودارای سه ترمینال می باشد.

1 ـ ترمینال جنوبی كه مورد استفاده‌ی خطوط هوایی سعودی است. (صالة الجنوبی)

2 ـ ترمینال شمالی كه مورد استفاده‌‌ی خطوط هوایی خارجی می باشد.(صالة الشمالی)

3 ـ ترمینال حجاج كه درموسم حج ودرمواقع ضرورت برای عمره به كارگرفته می‌شود.(مبنی الحجّاج)

بیش از40 شركت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیزجده فعالیت دارند. این شركت ها درهرهفته، حدود50 پرواز از فرودگاه جده انجام می دهند. شركت هواپیمایی سعودی نیز درهر هفته حدود100 پرواز در برنامه‌ی خود دارد كه تمام آنها از این فرودگاه بزرگ انجام می‌شود. بیشتر پروازهای حج تمتع از فرودگاه های مبدأ در سالن شماره‌ی 3 (مبنی الحجاج) به زمین می نشیند ولی تعدادی نیز مستقیم به مدینه می روند. كاروان های مدینه قبل از ایران هنگام مراجعت با هواپیماهای «ایران ایر» از جده عازم ایران می شوند. درعملیات عمره نیز پروازهای «سعودی ایر»، مستقیم به مدینه می روند و«ایران ایر»، ازایستگاه‌های پروازی ایران به جده و بالعكس خدمات می دهد.   

مركزآب زمزم

مركز تصفیه خانه وتهیه‌ی آب زمزم، جایی است كه آب زمزم را دربطری های پلاستیكی به شكل مطلوب به زائران خانه‌ی خدا ارائه می‌كند. معمولا بعد از برگزاری حج و هنگام خروج کاروانهااز شهر مکه یک بطری آب زمزم به هر نفر اهدا می شود.

طبق قانون و تعلیمات حج عربستان، ادارات خدمات رسانی موظفند آب زمزم را در محل استقرار حجاج به آنان تحویل دهند ولی عملا این کارصورت نمی پذیرد. 

به ندرت دیده شده است که این مركز آب زمزم را در گالن های بیست لیتری به حجاج مستقر دراماكن استیجاری و هتل‌ها می رساند، ولی در مقایسه با تعداد حجاج این رقم بسیاربسیاراندک است. 

سازمان پیشاهنگی

سازمان پیشاهنگی عربستان سعودی با حدود 1500 نفر پیشاهنگ، با دولت سعودی همكاری می‌كند. این سازمان با ایجاد اردوگاه‌هایی درمكه، منی، عرفات ومزدلفه وهمچنین درمدینه به زائران كشورهای مختلف خدمات می‌دهد. بیش ازچهل سال است كه این سازمان دركشور عربستان سعودی تشكیل شده و در موسم حج فعالیت می‌نماید.

هنگام حج تمتع كه تعداد بسیار زیاد حجاج از كشورهای مختلف اسلامی در اماكن مقدسه حضور دارند، پیشاهنگان دراموری چون راهنمایی زائران، امورگمشدگان، كنترل ترافیك، كنترل قیمت ها، كنترل تاریخ مصرف موادغذایی و. . . همكاری می‌كنند.

المؤسسـه الاهلیـه لمطوفی حجاج ایران

 مؤسسه‌ی ملی مطوفین ایرانی زیر نظر وزارت حج عربستان سعودی درسال  1403هجری قمری تأسیس شد. این مؤسسه انجام خدمات مختلف را به زائران ایرانی، به عنوان یكی از واحدهای اجرایی وزارت حج بر عهده دارد.

وزیرحج عربستان درنوشتاری آورده است كه: «مؤسسات مطوفی برای خدمت به ضیوف الرحمن درمكه ی مكرمه شكل‌گرفته تا آنان مناسك حج وعمره را دركمال اطمینان وآسایش به جای آورند. مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران یكی از این مؤسسات است».

رئیس مؤسسه‌ی حجاج ایران درنوشتاری آورده است كه: «مؤسسه ی مطوّفی حجاج ایران ششمین مؤسسه‌ای است كه برای خدمتگزاری حجاج برپا شده است. هدف و وظیفه‌ی ما ارائه‌ی بهترین خدمات برای اقامت زائران ایرانی و انجام مناسك آنان درمكه و مشاعرمقدسه است».

مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران 13 عضوداردكه از میان آنان یك رئیس، یك معاون درامورمالی و اداری ومعاون دیگر درامور خدمات میدانی (منی وعرفات) وابقیه به عنوان عضوفعالیّت می‌كنند. علاوه بر13 نفرعضو، مؤسسه 2 مشاور دارد ؛ یكی مشاورامور عمومی و دیگری مشاورامور مالی واداری.

اهداف تشكیل مؤسسه

تأمین منافع حجاج به ویژه جهت انجام اعمال ومناسك حج وتهیه‌ی امكانات رفاهی لازم.

ارائه‌ی بهترین وبالاترین خدمات به حجاج درهرموقعیت ومكانی كه باشند.

التزام به خدمات اجتماعی و فراگیری نظرات خبرگان درخصوص چگونگی ارائه‌ی خدمات.

تهیه وتأمین تجهیزات لازم از طریق وزارت حج  برای ارائه‌ی خدمات كامل به زائران ایرانی.

كوشش وجدیّت دراجرای دستورالعمل‌ها وآموزش‌های وزارت حج درحوزه‌ی وظایف محوله.

------ ادامه داردنوع مطلب : امور اداری و اجرایی حج، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:49 ب.ظ
Everything is very opern with a really clear explanation of the issues.

It was truly informative. Yoour site is extremely helpful.
Many thanks for sharing!
چهارشنبه 16 مرداد 1398 08:47 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also
make comment due to this brilliant piece of writing.
سه شنبه 15 مرداد 1398 04:36 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with
your RSS. I don't understand the reason why I can't subscribe to it.

Is there anyone else having similar RSS problems?
Anyone that knows the solution will you kindly respond?
Thanx!!
چهارشنبه 9 مرداد 1398 10:52 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He's well built, with incredible arms and a chest that stands out for this sweater.
We're standing in front of one another discussing our everyday life, what we
would like into the future, what we're looking for on another person.
He starts telling me that he has been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a reason right.
But tell me, you wouldn't reject me, could you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I am closer to him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I like the way you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my calcaneus as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what you want. Someone that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially on the subject of making new things in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut from the chase, like you just did. To be
honest, that is a huge turn on.
سه شنبه 8 مرداد 1398 07:10 ب.ظ
I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:24 ق.ظ
Keep this going please, great job!
یکشنبه 6 مرداد 1398 05:00 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during
first minutes a villa for rent by city, a variety of
شنبه 5 مرداد 1398 01:23 ب.ظ
Pretty! This was an extremely wonderfrul post. Thank
you for supplying thuis info.
یکشنبه 30 تیر 1398 04:10 ق.ظ
This article will assist the internet people forr building up new web site or even a
blog from start to end.
یکشنبه 30 تیر 1398 03:52 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He or she is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that are great for his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They are quality, with incredible arms along with a chest
that is unique with this sweater. We're standing in front
of one another referring to people, what we wish in the future,
what we're interested in on another person. He starts telling me that bigger been rejected
lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for reasons right.
But figure out, utilize reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you currently?' he explained as I recieve much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I like how you will think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone in the leg, massaging it slowly. ‘What do you enjoy girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone that knows what we want. A person who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when attemping new stuff,' he says. ‘I'm never afraid of trying new stuff, especially with regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut in the chase, like you recently did. To generally be
honest, that's a huge turn on.
یکشنبه 30 تیر 1398 01:43 ق.ظ
This post is actually a pleasant one it assists new net visitors, who are wishing for
blogging.
دوشنبه 24 تیر 1398 11:47 ق.ظ
"We must build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we could have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, plus the soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
want to him to thrust into me hard. Instead he pulled back and
slid his hardness back nearly my clit.

I became aching to own him inside, and I possibly could tell that
his ought to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to suit mine, and I knew the sensation of my wet pussy lips
to the head of his cock was getting an excessive amount
of both for of us.

"Permit finale begin," he was quoted saying,
anf the husband slid the top of his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to get him further inside, anf the
husband threw his head back within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, and each time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me, but I need to everthing inside me.

I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and he
plunged his cock up in.
یکشنبه 23 تیر 1398 04:08 ب.ظ
Asking questions are actually good thing if you are not understanding something totally, however this piece of writing gives
good understanding even.
یکشنبه 23 تیر 1398 08:34 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Outstanding work!
پنجشنبه 20 تیر 1398 08:42 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that
fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could
be well-built, with incredible arms plus a chest that is unique about this sweater.
We're standing in front of one another talking about our lives, what we would like money, what
we're interested in on another person. He starts telling me that bigger been rejected lots
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for grounds right.
But inform me, can you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you currently?' he was quoted saying as I buy nearer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, function it.' I reply.

‘I enjoy how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone that knows the things they want. A person that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared when you attempt something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of trying new things, especially in relation to making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut over the chase, like you simply did. To get
honest, that's a huge turn on.
پنجشنبه 20 تیر 1398 12:52 ب.ظ
The ads are subject to many of the binding laws in the State of Israel.
چهارشنبه 19 تیر 1398 04:47 ق.ظ
You ought to take part in a contest for one of the fineat blogs online.

I aam going to recommend this web site!
شنبه 15 تیر 1398 08:00 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his
face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He's
well built, with incredible arms as well as a chest that
stands out during this sweater. We're standing before of
each other preaching about people, what we want into the
future, what we're trying to find on another person. He starts telling me that he's been rejected plenty of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for reasons right.
But inform me, can you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you currently?' he said as I am closer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I like how you will think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel within his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know what they want. Someone who won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when you try something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you try new things, especially in relation to making new things in the bed room ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut with the chase, like you merely did. To become
honest, that's a huge turn on.
پنجشنبه 13 تیر 1398 11:34 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They're handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen.
They're well made, with incredible arms and
also a chest that sticks out about this sweater. We're standing
right in front of one another talking about people, what we want for
the future, what we're looking for on another person. He starts saying that
he's got been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a good reason right.
But identify, you would not reject me, might you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he explained as I buy more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my high heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What can you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone who knows the things they want. A person who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt something mroe challenging, especially in regards to making new things in the sack ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut throughout the chase, like you simply did. To get
honest, it really is a huge turn on.
یکشنبه 9 تیر 1398 06:46 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He's handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen.
He is well developed, with incredible arms including a chest that is different during this sweater.

We're standing before of one another discussing people, what we wish money,
what we're interested in on another person. He starts telling me
that they have been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for grounds right.
But inform me, you would not reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you currently?' he explained as I buy far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I love how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my calcaneus within his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you will never know what you want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid of attempting interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you try a new challenge, especially on the subject of making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I love females who are direct, who cut over the chase, like you just did. Being
honest, it really is a huge turn on.
یکشنبه 9 تیر 1398 04:10 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.

He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are well-built,
with incredible arms along with a chest that shines for this sweater.
We're standing in-front of each other discussing our way of life, what we
really wish for for future years, what we're seeking on another
person. He starts telling me that bigger been rejected a lot of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for a reason right.
But let me know, utilize reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you today?' he explained as I recieve closer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I'm keen on the method that you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you enjoy ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know the things they want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially in regards to making something mroe challenging in bed ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut throughout the chase, like you just did. Being
honest, it really is a huge turn on.
شنبه 1 تیر 1398 05:22 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd certainlly donate to this excellent blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding you RSS feed
to my Google account. I look forward to fresh updates
and will talk about this site with myy Facebook group.

Chatt soon!
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:20 ق.ظ
Wow, this article is nice, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.
شنبه 25 خرداد 1398 10:10 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He
is well built, with incredible arms and also a chest that stands apart during this sweater.
We're standing in-front of one another speaking about us, what we would like for the future, what we're seeking on another person. He starts
saying that he's been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for grounds right.
But analyze, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at the moment?' he explained as I receive far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I love how you will think.' , he said.

For now, I start scrubbing my calcaneus in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone to know whatever they want. A person who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared of trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new things, especially with regards to making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. Being
honest, that is a huge turn on.'
جمعه 24 خرداد 1398 01:20 ق.ظ
Theү've consistently been thе creamiest egɡs.
جمعه 24 خرداد 1398 12:17 ق.ظ
Ꮋarvest your potatoes. Thanks foor sharing. In 15 gal.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:22 ب.ظ
Soft cinnamon гolls await your bаking рleasure.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:13 ق.ظ
Cⅼose your mouth please Bidⅾy, we'rе not a codfish.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:20 ق.ظ
Rаspberry Clafouti Recipe + Larger Image.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:01 ب.ظ
The plants nneeԁ 1 to 2 inches of water peг week.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
script>document.getElementById('mihan_page_advert').style.display='none';