تبلیغات
سید هاشم رضوی (فاران) - قوانین و مقررات عربستان درحج تمتع(1)
 
سید هاشم رضوی (فاران)
خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار
درباره وبلاگ


الحمدلله رب العالمین، الصلوة و السلام علی رسول الله و علی اله ال الله لاسیما بقیة الله

مدیر وبلاگ : سید هاشم رضوی
نویسندگان

 آشنایی با قوانین ومقررات عربستان سعودی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حج تمتع ـــــــــــ

قسمت اول

نظام سیاسی عربستان

نظام حاكم بركشورعربستان سعودی، پادشاهی موروثی است. این حاكمیت به عنوان دولت، براین كشور و از آن جمله دوشهرمهم مذهبی مكه ومدینه حكم رانده است.

دولت عربستان سعودی درطول سال های متمادی، امورحج وعمره را اداره كرده است. در موسم حج، پادشاهی عربستان سعودی تمام منابع مادی وانسانی خودرا بسیج می كند و وزارتخانه‌ها، ادارات ونهادهای مختلف حكومت، فعالیت خودرا دراین راستا هماهنگ می‌كنند. بیشتر آنها عبارت است از:

وزارت حج و اوقاف

 وزارت حج و اوقاف پادشاهی سعودی كه از واحدهای مختلف تشكیل شده است، بیشترین مسؤولیت رادر اداره‌ی امور مربوط به حج برعهده دارد. این واحدها به شرح زیراست:

1  ـ  واحد منی وعرفات                 

2  ـ  واحد مخصوص نظارت برخیام منی وعرفات

3  ـ  واحد پذیرش زائران ( هوایی، زمینی، دریائی )

4  ـ  واحد رسیدگی به شكایات

5  ـ  واحد امورگمشدگان

6  ـ  واحد اموراشیای‌گمشده وپیدا شده

7  ـ  واحد ارشاد وآموزش

8  ـ  واحد امورپزشكی، بهداشت ودرمان

9 ـ  اتحادیه‌ی حمل ونقل واتوبوس داران

10 ـ  واحد امورمساجد واماكن مقدسه

11 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج تركیه، اورپا وآمریكا

12 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج دولت های عربی

13 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج جنوب شرق آسیا

14 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج كشورهای افریقایی غیرعربی

15 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج كشورهای جنوب آسیا

16 ـ  مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران

17 ـ  مؤسسه ادلاّء موحد درمدینه‌ی منوره

18 ـ  دفتر امورآب زمزم

نهادهای فعال درامور حج و زیارت

درعربستان سعودی، وزارت كشورمسؤولیت امنیت عمومی، دفاع المدنی (آتش نشانی)و... را بر عهده دارد. هنگام حج تمتع و ماه‌هایی كه عملیات سفرعمره جریان دارد، وزارتخانه‌ها، ادارات ونهادهای مختلفی با تمام توان تلاش می‌كنند. آن ها عبارتند از:   

1 ـ  وزارت بهداری

2 ـ  جمعیت هلال احمر

3 ـ  وزارت راه

4 ـ  وزارت دفاع و هوانوردی

5 ـ وزارت پست و تلگراف وتلفن

6 ـ  وزارت اطلاعات (فرهنگ، آموزش وتبلیغات)

7 ـ  مدیریت امورحرمین شریفین

8 ـ  وزارت بازرگانی (تأمین نیازمندی ها)

9 ـ  شهرداری مكه

10 ـ  شهرداری مدینه

11 ـ  سازمان پیشاهنگی

12 ـ  سازمان آب و فاضلاب

13 ـ  امورقربانگاهها

14 ـ  مركز تحقیقات حج

15 ـ گاردملی ( واحدهای بهداشت ودرمان، مذهبی، تبلیغی وفرهنگی، كنترل ترافیك و. . .)

روادید(ویـزا)

معمولاً چنین است كه بین وزارت امورخارجه‌ی عربستان سعودی و دولت ها توافق می شود كه روادید یا ویزا‌ی حج، عمره، كار وسیاحتی چكونه و با چه شرایطی برای متقاضیان صادر شود.

سفارت عربستان سعودی درایران موظف شده است كه ویزای حج تمتع را فقط از طریق سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و برابر سهمیه‌ای كه در كنفرانس سران كشورهای اسلامی به تصویب رسید، واگذار نماید. این سهمیه برای تمام كشورها یك هزارم جمعیت آنهاست.

هنگام اخذ ویزا ازسفارتخانه های سعودی درسایركشورها، متقاضی باید دوچك برای خدمات حمل ونقل ونیز برای خدمات عمومی ومیدانی بپردازد. اگر زائری قصدسفربه مدینه نداشته باشد وجه مربوط به حمل ونقل مدینه را نمی پردازد. اگرفردنتواند به علت عدم وجود امكانات چك های لازم را بپردازد، بایدهنگام ورود به كشورعربستان مبالغ معین را نقداً به نمایندگان آژانس های متحد ( الوكلاء الموحد ) بپردازد. آخرین روز قبول ویزا درسفارتخانه‌های دولت سعودی درهركشور؛ 25 ذی القعده می باشد.

درایران امور مربوط به اخذ ویزای حج تمتع وپرداخت هزینه های لازم توسط سازمان حج وزیارت انجام می شود. امور مربوط به دریافت روادید عمره نیز توسط شركت های عامل كه ازسوی حج و زیارت مجری عملیات عمره می‌شوند، پیگیری می‌شود. بنا براین سفارت عربستان سعودی درایران به تقاضاهای متفرقه وخارج از این توافقات پاسخ نمی‌دهد.

آخرین روزاعتبار ویزای زائران وبازگشت آنان به كشورهایشان ازآخرذی الحجه تادهم محرم سال بعد می باشد. ولی زائرانی كه باكشتی سفر می‌كنندتاآخرمحرم مجازندكه درعربستان نمانند.

درهفدمین اجلاس وزرای امورخارجه‌ی كشورهای عضوكنفرانس اسلامی، مصوب شدكه برای هركشوراسلامی سهمیه‌ای برای شركت درمراسم حج تعیین شود. این سهمیه یك هزارم جمعیت هركشور می باشد. بنابراین ازآنجاكه جمعیت ایران طبق آمار رسمی75 میلیون نفر می باشدسهمیه ی حجاج ایران فقط 75هزارنفرتعیین شده است. 

البته عربستان سعودی باتوجه به روابط حاكم بین دوكشور و میزان سهمیه و تعداد زائران كشورهای اسلام ، تا سال 1390 باافزایش سهمیه ی حجاج ایران تاکمی بیش یکصدهزار نفرموافقت كرده است.

سفارتخانه های عربستان سعودی ویزاهای مختلفی صادرمی‌كنند. ویزای حج، عمره، سیاحتی، كار، اقامه ازآن جمله است. اگرفردی یكی ازاین ویزاها را دریافت نماید، می تواند درهمان حد اقدام كند، بنابراین زائری كه ویزای عمره دارد، فقط درموسم عمره ودرمدّت اعتبار ویزا می تواند درعربستان بماند.

همچنین ویزای حج فقط برای زمان حج معتبراست. كسی كه ویزای كاردریافت داشته می تواند در شهرهای عربستان مشغول كارشود. پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، سفارت عربستان برای ایرانیان جز ویزای حج وعمره اقدام نكرده ودرروابط وتوافقات دولتی هنوز مصوبه‌ای درخصوص صدور ویزای كاریا اقامت درعربستان صورت نگرفته است.

زمان ورود وخروج زائر

 1. آخرین روز برای ورود زائران به عربستان سعودی از راه های زمینی؛ آخر ماه ذی القعده است.
 2. آخرین روز برای ورود زائران به عربستان سعودی از راه های هوایی ودریایی4 ذی الحجه است.
 3. آخرین روز برای ورود به مدینه از طریق هوایی، روز آخرذی القعده است.
 4. آخرین روز خروج از جده به سوی مدینه با خودرو، روز 26 ذی القعده می باشد.
 5. آخرین روز خروج از جده به سوی به سوی مكه با خودرو، روز 5 ذی الحجه است.
 6. آخرین روز خروج از مدینه باهواپیما روز 6 ذی الحجه است.

فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیز

فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیز در50 كیلومتری جده، درزمینی به وسعت 150 هكتار بنا شده است. شیوه‌ی معماری سقف این بنا شبیه چادراست. تعداد این چادرها 130عدد می باشد.

این فرودگاه درسال 1360هجری شمشی (1402 قمری  ـ 1981میلادی) افتتاح شد ودارای سه ترمینال می باشد.

1 ـ ترمینال جنوبی كه مورد استفاده‌ی خطوط هوایی سعودی است. (صالة الجنوبی)

2 ـ ترمینال شمالی كه مورد استفاده‌‌ی خطوط هوایی خارجی می باشد.(صالة الشمالی)

3 ـ ترمینال حجاج كه درموسم حج ودرمواقع ضرورت برای عمره به كارگرفته می‌شود.(مبنی الحجّاج)

بیش از40 شركت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی ملك عبدالعزیزجده فعالیت دارند. این شركت ها درهرهفته، حدود50 پرواز از فرودگاه جده انجام می دهند. شركت هواپیمایی سعودی نیز درهر هفته حدود100 پرواز در برنامه‌ی خود دارد كه تمام آنها از این فرودگاه بزرگ انجام می‌شود. بیشتر پروازهای حج تمتع از فرودگاه های مبدأ در سالن شماره‌ی 3 (مبنی الحجاج) به زمین می نشیند ولی تعدادی نیز مستقیم به مدینه می روند. كاروان های مدینه قبل از ایران هنگام مراجعت با هواپیماهای «ایران ایر» از جده عازم ایران می شوند. درعملیات عمره نیز پروازهای «سعودی ایر»، مستقیم به مدینه می روند و«ایران ایر»، ازایستگاه‌های پروازی ایران به جده و بالعكس خدمات می دهد.   

مركزآب زمزم

مركز تصفیه خانه وتهیه‌ی آب زمزم، جایی است كه آب زمزم را دربطری های پلاستیكی به شكل مطلوب به زائران خانه‌ی خدا ارائه می‌كند. معمولا بعد از برگزاری حج و هنگام خروج کاروانهااز شهر مکه یک بطری آب زمزم به هر نفر اهدا می شود.

طبق قانون و تعلیمات حج عربستان، ادارات خدمات رسانی موظفند آب زمزم را در محل استقرار حجاج به آنان تحویل دهند ولی عملا این کارصورت نمی پذیرد. 

به ندرت دیده شده است که این مركز آب زمزم را در گالن های بیست لیتری به حجاج مستقر دراماكن استیجاری و هتل‌ها می رساند، ولی در مقایسه با تعداد حجاج این رقم بسیاربسیاراندک است. 

سازمان پیشاهنگی

سازمان پیشاهنگی عربستان سعودی با حدود 1500 نفر پیشاهنگ، با دولت سعودی همكاری می‌كند. این سازمان با ایجاد اردوگاه‌هایی درمكه، منی، عرفات ومزدلفه وهمچنین درمدینه به زائران كشورهای مختلف خدمات می‌دهد. بیش ازچهل سال است كه این سازمان دركشور عربستان سعودی تشكیل شده و در موسم حج فعالیت می‌نماید.

هنگام حج تمتع كه تعداد بسیار زیاد حجاج از كشورهای مختلف اسلامی در اماكن مقدسه حضور دارند، پیشاهنگان دراموری چون راهنمایی زائران، امورگمشدگان، كنترل ترافیك، كنترل قیمت ها، كنترل تاریخ مصرف موادغذایی و. . . همكاری می‌كنند.

المؤسسـه الاهلیـه لمطوفی حجاج ایران

 مؤسسه‌ی ملی مطوفین ایرانی زیر نظر وزارت حج عربستان سعودی درسال  1403هجری قمری تأسیس شد. این مؤسسه انجام خدمات مختلف را به زائران ایرانی، به عنوان یكی از واحدهای اجرایی وزارت حج بر عهده دارد.

وزیرحج عربستان درنوشتاری آورده است كه: «مؤسسات مطوفی برای خدمت به ضیوف الرحمن درمكه ی مكرمه شكل‌گرفته تا آنان مناسك حج وعمره را دركمال اطمینان وآسایش به جای آورند. مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران یكی از این مؤسسات است».

رئیس مؤسسه‌ی حجاج ایران درنوشتاری آورده است كه: «مؤسسه ی مطوّفی حجاج ایران ششمین مؤسسه‌ای است كه برای خدمتگزاری حجاج برپا شده است. هدف و وظیفه‌ی ما ارائه‌ی بهترین خدمات برای اقامت زائران ایرانی و انجام مناسك آنان درمكه و مشاعرمقدسه است».

مؤسسه‌ی مطوفی حجاج ایران 13 عضوداردكه از میان آنان یك رئیس، یك معاون درامورمالی و اداری ومعاون دیگر درامور خدمات میدانی (منی وعرفات) وابقیه به عنوان عضوفعالیّت می‌كنند. علاوه بر13 نفرعضو، مؤسسه 2 مشاور دارد ؛ یكی مشاورامور عمومی و دیگری مشاورامور مالی واداری.

اهداف تشكیل مؤسسه

تأمین منافع حجاج به ویژه جهت انجام اعمال ومناسك حج وتهیه‌ی امكانات رفاهی لازم.

ارائه‌ی بهترین وبالاترین خدمات به حجاج درهرموقعیت ومكانی كه باشند.

التزام به خدمات اجتماعی و فراگیری نظرات خبرگان درخصوص چگونگی ارائه‌ی خدمات.

تهیه وتأمین تجهیزات لازم از طریق وزارت حج  برای ارائه‌ی خدمات كامل به زائران ایرانی.

كوشش وجدیّت دراجرای دستورالعمل‌ها وآموزش‌های وزارت حج درحوزه‌ی وظایف محوله.

------ ادامه داردنوع مطلب : امور اداری و اجرایی حج، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 30 دی 1397 08:05 ب.ظ
Great article! This is the kind of info that should be shared across the
internet. Shame on Google for not positioning this publish upper!
Come on over and talk over with my website . Thanks =)
شنبه 29 دی 1397 08:14 ق.ظ
Great article.
دوشنبه 24 دی 1397 05:31 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i like reading your
posts. Stay up the great work! You understand, lots
of individuals are hunting round for this info, you can help them greatly.
شنبه 15 دی 1397 12:54 ب.ظ
I all the time emailed this blog post page to all my contacts, since if like to read
it after that my friends will too.
پنجشنبه 6 دی 1397 07:14 ب.ظ
I visited several websites except the audio feature for audio songs present at this site is actually marvelous.
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ق.ظ
My auto approve lists can be used with ScrapeBox.

I work hard to build the best lists possible. I hope that you’re able
to put them to good use. Thank you for visiting
my site. Feel free to contact me if you have any questions.
شنبه 18 فروردین 1397 01:38 ب.ظ

Truly tons of beneficial data.
miglior cialis generico cipla cialis online buy cialis online buying cialis overnight cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 20 mg miglior cialis generico trusted tabled cialis softabs only best offers cialis use purchase once a day cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:49 ب.ظ

Incredible loads of wonderful data!
cialis bula online cialis cialis 20mg purchase once a day cialis buy cialis online nz generic cialis review uk achat cialis en itali acquisto online cialis cialis dosage rezeptfrei cialis apotheke
شنبه 5 اسفند 1396 09:29 ق.ظ
This is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one.
A must read article!
جمعه 17 شهریور 1396 12:05 ب.ظ
I think this is one of the most significant information for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers
شنبه 11 شهریور 1396 08:53 ب.ظ
It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
I've learn this post and if I could I want to suggest you few attention-grabbing issues or suggestions.

Perhaps you can write subsequent articles relating to this
article. I wish to learn even more things about it!
شنبه 7 مرداد 1396 02:14 ق.ظ
I know this site provides quality depending articles or reviews and extra material, is there any other web page which presents these things in quality?
جمعه 6 مرداد 1396 08:26 ق.ظ
I do agree with all of the ideas you have offered for your post.
They are really convincing and can certainly work. Nonetheless,
the posts are too brief for starters. May you please extend them
a bit from subsequent time? Thank you for the post.
دوشنبه 12 تیر 1396 11:13 ق.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost
all vital infos. I'd like to see more posts like this.
شنبه 3 تیر 1396 03:50 ب.ظ
Hello very nice web site!! Man .. Beautiful ..
Superb .. I will bookmark your site and take the feeds also?
I'm glad to find so many helpful info right here in the post, we want work out more strategies in this
regard, thanks for sharing. . . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
script>document.getElementById('mihan_page_advert').style.display='none';